Allmänt

Var hälsade, var och en av våra cirka 300 medlemmar! Vi är bara drygt hälften så många på vår Facebook-sida ännu så kom förbi där och ansök om medlemskap så får ni fortlöpande uppdateringar och nyheter. Där når ni oss och övriga medlemmar på ett smidigt sätt! Och ni – glöm inte att rapportera adressändringar eller att komplettera dem med epost, ni som har.

Mellanströmmen

 

Fiskekortförsäljningen för Mellanströmmen har fram till den 27:e december under 2016 resulterat i 443 sålda e-kort, vilket gett 62 900 kr. Hoppas att många har noterat hur fint vi har det kring Mellanströmmen numera. Det blir bara bättre och bättre för varje år. Stort tack till Lars "Flosse" Hultgren och Wille, samt till alla våra fiskegäster! Vi ser dock gärna bättre uppslutning vid våra arbetsdagar och alla är såklart välkomna att komma ner och hjälpa till. Säsongspremiär i Mellanströmmen för 2017 blir lördagen den 1 april (och nej, det är inget skämt).

Ljusfors

Många har inför och under säsongen haft starka synpunkter på de förändringar som införts av Glans FVF. Dessa beslut har fattats av fiskevårdsföreningens styrelse i demokratisk anda av de som deltar på årsstämman och är styrande för allt fiske på Glan, inkluderat "vårt" vatten. Förändringarna har beslutats i syfte att värna om fiskebeståndet och för att motverka tjuvfiske. Om eller hur dessa åtgärder åstadkommer det man hoppas får framtiden utvisa. Vi har dock att respektera deras beslut och jag uppmanar de som har synpunkter att sansa sig och lägga fram dessa på ett sakligt och lämpligt sätt som beslutsunderlag till nästa års stämma. Rampavgiftsintäkterna vittnar fortsatt om ett flitigt användande av icke medlemmar under den gångna säsongen. Nya bryggor är på plats och arbetet med att byta ut återstående fortskrider under kommande säsong. Hållpunkter för säsongen 2017:

 

  • Arbetsdagen i Ljusfors infaller lördagen den 6:e maj 2017, klockan 09.00!
  • Förhinder meddelas till styrelsen eller till Johan Lundin!
  • Senast den 1:e Juni ska båtarna vara i sjön!
  • Var och en ansvarar för att förtöjningsbojen är märkt med båtplatsnummer och att den ligger rätt
  • Kontakta er bryggfogde om ni behöver hjälp eller om ni ser något som behöver åtgärdas

Båtplatsinnehavare ansvarar själva för att båten är ordentligt förtöjd i bryggan och i förtöjningsbojen!
Och du, var rädd om din och din grannes båt – använd fendrar!

 

Datum

Klass

Tävlingstid

Övrig info

170114

Pimpel

09.00-13.00

Samåkning IP 07.30, ändringar förekommer kolla FB

170128

Pimpel

09.00-13.00

Samåkning IP 08:00

170211

Pimpel

09.00-13.00

Samåkning IP 07:30

170225

Pimpel

09.00-13.00

Samåkning IP 07.30

Övrig tävlingsinfo anges på hemsidan (www.mellanstrommen.se) eller på Facebook (FB)!

 

Startavgifter och tävlingsinfo 

Startavgiften är 60 kronor per deltagare och tävling förutom för kustfisketävlingen som kostar 250 kronor inklusive båtresa. En avgiftsfri gäddfisketävling tillkommer som annonseras på hemsidan och på Facebook, och infaller första lördagen efter islossningen (eller ungefär strax före säsongspremiären). Adventsfisket kräver fiskekort. Med IP avses parkeringen vid Skärblacka Idrottspark. Information och anmälan sker till någon av följande i tävlingsledningen:

Benny Hultgren 0709 - 18 67 28

Johan Lundin 0705 - 69 31 24

Magnus Wallsing 0735 - 29 58 86

Jarmo Santala 0723 - 10 42 73

 

Årsmötet äger rum i Skärblacka Folkets hus, tisdagen den 14 mars klockan 19:00! 

Tack för den gångna säsongen och tack på förhand för den kommande! /Styrelsen...

 

Läs verksamhetsberättelsen som PDF

I sammarbete med Ticstyle