Ljusfors

LJUSFORS SPORTFISKEHAMN
Vid Orga Kvarn i Ljusfors finns sju bryggor med drygt 100 båtplatser. Dessa platser uthyres till medlemmar och här finns också möjlighet att hyra båt, dygnsvis, av klubben om du är medlem. Här finns en anslagstavla intill sjösättningsrampen som visar aktuell och nödvändig information samt kontaktuppgifter och liknande. Här finns också en karta som påvisar regler och vattengränser för fiske på vårt vatten. Vi har en soptunna vid tavlan som självklart bör användas. Trots att vi betalar sophämtningsavgift händer dock att tunnan blir full mellan tömningarna och då får man ta med sig sitt avfall och slänga det hemma eller på annat, därför avsett, ställe – inte slänga det på backen bredvid eller ovanpå soptunnan! Fiskrens slänger ni i vattnet eller tar det med er för kompostering.

Vi har i regel endast en arbetsdag per år som brukar förläggas i början av maj. Under säsongens gång uppstår emellertid ytterligare behov i form av gräsröjning och eventuellt någon detalj på någon brygga som behöver fixas eller så. Kontakta bryggfogden för respektive brygga eller platsansvarig i dessa frågor i första hand. Vi har grästrimmer och röjsåg med tillbehör samt verktyg och mtrl. Om något skulle saknas så ordnar vi fram det!

 

Parkera på anvisade platser, tänk på hur du parkerar med trailer så att andra kan komma fram och har utrymme att manövrera med trailerekipage. Ha alltid med ditt medlemskort vid fiske, respektera fångstbestämmelser, fiskegränser samt den fartbegränsning på 3 knop som råder på vårt vatten vid hamnområdet. Fiske på olovligt vatten medför uteslutning ur klubben samt uppsägning av båtplats! I övrigt gäller självklart vanligt sjövett och sunt förnuft.

Sportfiskehamnen, vårt vatten och kanonfisket på Glan är något som vi måste vårda och vara rädda om. Det är alltför lätt att bli lite ’hemmablind’ eller att ta saker som dessa för givet. Genom att lyfta blicken lite, prata med och respektera varandra, skapas lättast en bra vi-känsla och en trevlig klubbatmosfär som gör att arbetet med underhåll och liknande nästan går av sig självt.