Styrelsen

Ordförande Magnus Åhlin 2001 –        Tel:  0701-751075
Kassör Jonny Gustafsson 2015 –        Tel:  070-5381415
Ledamot Benny Hultgren 2014 –        Tel: 070-9186728
Ledamot Stefan Nordh 2022-          Tel: 0708-712656
Ledamot Mikael Wallsing 2022-          Tel: 0705-109609
Sekreterare Johan Lundin 1997 –        Tel:  0705-693124
Suppleant Magnus Wallsing 2020-          Tel: 0734-400885
Suppleant Lars-Åke Karlsson 2023-

Tävlingskommitté

Sammankallande   Benny Hultgren 2016-         Tel   070-9186728
Johan Lundin 2016-         Tel   0705-693124