Ordförande Magnus Åhlin 2001 –        Tel:  0701-751075
Kassör Jonny Gustafsson 2015 –        Tel:  070-5381415
Ledamot Benny Hultgren 2014 –        Tel: 070-9186728
Sekreterare Johan Lundin 1997 –        Tel:  0705-693124
Ledamot Göran Sander (Klubbåtsuthyrare) 2016 –        Tel: 073-7707633
Ledamot Lars (FLOSSE) Hultgren 2015 –        Tel:  070-6541740
Suppleant Robert Flintberg 2015-         Tel:  070-5989500
Suppleant Jarmo santala 2015-         Tel   072-3104273

Tävlingskommitté

Sammankallande   Benny Hultgren 2016-         Tel   0709-18 67 28
Johan Lundin 2016-         Tel   0705-69 31 24
Jarmo santala 2016-         Tel   0723-10 42 73
Åke Brändholm 2019-         Tel   0730-86 53 98