Styrelsen

Ordförande Magnus Åhlin 2001 –        Tel:  0701-751075
Kassör Jonny Gustafsson 2015 –        Tel:  070-5381415
Ledamot Benny Hultgren 2014 –        Tel: 070-9186728
Sekreterare Johan Lundin 1997 –        Tel:  0705-693124
Ledamot Lars (FLOSSE) Hultgren 2015 –        Tel:  070-6541740
Suppleant Robert Flintberg 2015-         Tel:  070-5989500

Tävlingskommitté

Sammankallande   Benny Hultgren 2016-         Tel   070-9186728
Johan Lundin 2016-         Tel   0705-693124