Mellanströmmen

VÄLKOMMEN TILL MELLANSTRÖMMENS ÖRINGSFISKE

Mellanströmmens Öringsfiske är arbetsnamnet på ett samarbetsprojekt mellan (ursprungligen) Assi Domän Skärblacka AB, Vattenfall, Norrköpings kommun och Skärblacka sportfiskeklubb. Projektet innebar att vi årligen skulle plantera ut cirka 1000 kilo Heligeåöring i Mellanströmmen mitt i Skärblacka samhälle, och att klubben driver vattnet som ett ”put and take”-vatten. Mellanströmmen är ett biflöde till Motala ström, en slags buffertzon för kraftverket vid bruket, beläget mitt i Skärblacka. Vattnet består av ett cirka 8 hektar stort stillavattenområde och ett cirka 200 meter långt strömparti. Heligeå-öringen blev Vätter-öring och därtill driver vi upp regnbåge i en egen laxkasse ur vilken vi pytsar ut fisk kontinuerligt vartefter de uppnått tillräcklig storlek.

Strömpartiet
Strömsträckan, som är ganska grund, lämpar sig enbart för flugfiske och därför är den avsatt enbart för detta. Vattenflödet är 0,5 kubikmeter/sekund, förutom vid lunchtid då en av luckorna öppnas en smula för att öka flödet till 4 kubikmeter/sekund under 1 timme och 15 minuter, det så kallade skönhetsvattnet. Om fisket går lite trögt precis före så brukar det bli desto bättre under eller strax efter skönhetsvattnet. Största djup är cirka 1,5 meter och vore det inte för att dammluckorna plötsligt kan behöva öppnas skulle vadning vara tillåtet. Strömmen brukar normalt hålla gott om fisk. Eftersom strömpartiet är relativt grunt passar smygfiske med torrfluga eller små nymfer bra.

Här kan man med fördel använda sig av spön med AFTM klass 3-4 eller 4-5. Några flugor man bör ha med sig till Mellanströmmen är Streaking Caddies, Europa 12, Balsageting, Blue Dun, Husmaskimitationer, Nattsländenymfer, Sawyernymfer men även några streamers som Mickey Finn, Montananymf och Wolly Bugger.

STILLAVATTENPARTIET

Strömfåran rinner ut i ett 8 hektar stort stillavatten. Här går det bra att både meta och spinnfiska. Vi har för närvarande 5 bryggor utplacerade vilket ökar åtkomsten av området. Eftersom Mellanströmmen är en del av Motala ström finns här en uppsjö av arter. Bland annat finns gädda, gös, abborre, ål, mört, sarv, sutare, asp, färna, braxen med flera.

Övre delen och området kring den övre bryggan vid strömpartiets utlopp passar bra till flugfiske och spinn medan den mellersta och nedre delen passar bäst till lättspinn. På grund av att vattnet här är grunt rekommenderas lätta spinnare och mindre tobyliknande drag.

Mellanströmmens Öringsfiske startade hösten 1990 med en provisättning av 200 öringar. Dessa fick gå en tid innan vi gjorde några provfisken som föll mycket väl ut. Fisken hade anpassat sig väl till vattnet och var i fin kondition. Fisken vi satte i var av arten Heligeåöring och kom från Långhults laxodling utanför Ryssby.

Tack vare att provfisket föll så väl ut så bestämdes att representanter för Assi Domän, Vattenfall (som då ägde fallrättigheterna i Motala Ström), Norrköpings Kommun och Skärblacka Sportfiskeklubb skulle träffas och dra upp riktlinjerna för ett mer permanent samarbete och för att besluta om uppstartandet av ett ”Put and take”vatten i Skärblacka. Följdaktligen hade vi invigning av vattnet den 26 maj 1992. Sedan dess har vi planterat ut cirka 1000 kg per år. Den största isatta fisken vägde 5,2 kg och vi har satt ut ett flertal öringar runt 4 kg och vad vi vet har endast 2 av dessa fångats. Aktuellt storfiskrekord på fluga är från 2004 och gäller en öring på 4309 g, fångad i övre poolen nedanför dammluckorna av en glad junior.

Har Du frågor om fisket i Mellanströmmen eller angående klubbens verksamheter
är Du mycket välkommen att skicka e-post.