Övre strömmen

Skärblacka sportfiskeklubb arrenderar även ett vatten uppströms Mellanströmmen, kallat Övre strömmen.

Här har alla som är medlemmar i Skärblacka sportfiske genom sitt medlemskap möjlighet att fiska.

Övre strömmen är en del av Motala ström och här finns en uppsjö av arter. Bland annat finns gädda, gös, abborre, ål, mört, sarv, sutare, asp, färna, braxen med flera.

Vi är väldigt måna om att våra fina bestånd mår bra och att de större individerna fredas. Vi har därför valt att ha samma mått & viktregler som Kimstads sportfiske, som driver fiskeområdet uppströms vårt.

Gös: Minst 50cm och max 2kg. Inget riktat gösfiske under maj månad.
Abborre: Maxvikt 750g
Gädda: Minst 40cm och max 4kg
Asp och Ål är rödlistade och får ej tas upp